Reglemente för Piteå Stads Vattenledningsverk från 1926
är den äldst bevarade trycksak
som vi producerat.
 
Accidenstryckeriet i Piteå AB
är ett av Piteås äldsta företag, som startades
redan i slutet av 1800-talet. Namnet kommer
från det latinska verbet Accidere som betyder
hända och i tryckeribranschen innebär
begreppet:

“en tryckeriverksamhet med trycksaker av
varierande karaktär”
.

År 1958 övergick företaget i familjen Risbergs
ägo. Tryckeriet låg först inne i centrala Piteå,
men flyttade 1971 till mer ändamålsenliga
lokaler på BackCity, strax utanför centrum. I
samband med flytten köptes Piteå-
Tidningens hela civiltryckeri och företaget
började trycka med offsetteknik. Idag drivs
företaget av en ny generation Risberg -
syskonen Stig och Gudrun.

 
   
© Accidenstryckeriet i Piteå AB · Fläktgatan 9 · 941 47 Piteå · Tel. 0911-169 55